Welcome to Online Shopping Store

สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์

  1. กดที่เมนู “สินค้า”
  2. เลือกสินค้าและจำนวนที่ต้องการ
  3. กรอกข้อมูล ชื่อ เบอร์ติดต่อ และที่อยู่ในการจัดส่ง
  4. เลือกวิธีการชำระเงิน เช่น โอนเงิน, ชำระเงินปลายทาง, ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์

  1. หน้าเพจเฟชบุ๊ค supurra สั่งซื้อทางอินบ๊อกซ์ 
  2. สั่งซื้อทางไลน์ @supurra 
  3. สั่งซื้อทางอินสตาแกรม @supurra_beauty 
  4. สั่งซื้อทาง Lazada  , Shoppee

สั่งซื้อผ่านคอลเซ็นเตอร์